Mateřská škola v Horních Životicích je dvojtřídní venkovská škola. Navštěvují ji děti od 3 do 6 let z Horních Životic a Svobodných Heřmanic. Mateřská škola se nachází u hlavní silnice uprostřed obce.
Budova je dvoupodlažní. V přízemí je umístěna šatna, jídelna, sociální zařízení pro děti i personál, úklidová komora a tělocvična. V mezipatře je šatna pro učitelky s odděleným prostorem na použité ložní prádlo. V prvním patře pak dvě třídy, z toho jedna s kabinetem, chodba s hracím prostorem a kancelář. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která připravuje stravu pro děti mateřské školy, zaměstnance, několik dětí základní školy a důchodce.
K mateřské škole patří oplocená školní zahrada s krytým pískovištěm, závěsnými a kyvadlovými houpačkami, věží se skluzavkou, šplhací sestavou, domečkem a tabulí na kreslení. Vybavení je moderní a odpovídá bezpečnostním požadavkům.
V blízkosti je kulturní dům, ve kterém se uskutečňují školní jarní besídky pro rodiče, obchod se smíšeným zbožím a obecní úřad. Vedle kulturního domu je hřiště pro veřejnost.
V okolí mateřské školy jsou louky, pole a lesy ideální pro vycházky k poznávání přírody. Delší procházkou se dá dojít k rybníku, k hájovně nebo ke koňským stájím.
K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou tříd a šaten dětskými výkresy, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a příležitostí.
Místnosti, vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností.
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče nás mohou kdykoliv navštívit. Jsou to naši partneři, kteří nás v našich aktivitách podporují i sponzorskými dary.
Naším nejbližším partnerem je Základní škola ve Svobodných Heřmanicích a Základní a mateřská škola v Horním Benešově. Školy navštěvujeme při různých příležitostech a společných akcích, známe starší kamarády v 1. třídě i paní učitelku. Jde se nám pak lépe k zápisu do školy.
Dobrá spolupráce je se zřizovatelem Mateřské školy Horní Životice – Obec Horní Životice. Účastníme se akcí pořádaných obcí – vítání občánků, besedy s důchodci a aktivně přispíváme ke zkvalitnění kulturního života v obci.
Spolupracujeme s kulturními zařízeními v okolí. Pravidelně navštěvujeme nejrůznější akce v okolí (advent na zámku, na statku, SVČ Bruntál, muzeum v Opavě, loutkové divadlo, rozhledna v Sosnové, Sadařová stezka Vitaminátor, a mnoho dalšího). Snažíme se pravidelně jezdit začátkem léta na ozdravný pobyt v přírodě, děti se účastní plaveckého výcviku. Účastníme se sbírek Fondu SIDUS pro hendikepované děti a Tříkrálové sbírky u nás v obci.