Po projednání se zřizovatelem

bude provoz v mateřské škole obnoven od 11. 5. 2020

a od 25. 5. 2020 bude  provoz celodenní

  • provoz bude dopoledne (děti budou chodit po obědě domů a od 25. 5. 2020 bude provoz už celodenní)
  • děti budou mít roušku jen na cestu do a ze školky – vztahují se na ně obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními
  • přijaty budou jen děti naprosto zdravé – bez zvýšené teploty, kašle, rýmy (vodnaté nebo husté) nebo jiného příznaku akutní infekce dýchacích cest
  • zákonný zástupce dítěte předloží při prvním vstupu čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (stáhněte na našich webových stránkách)
  • za měsíc květen se bude vybírat školné – všechny děti kromě posledního ročníku (povinné předškolní vzdělávání)
  • stravování dětí upřesněte u paní kuchařky